Vælg en side

Regnskab – billigt og kompetent

En god regnskabspraksis fjerner mange af de administrative frustrationer, der er ved at drive selvstændig virksomhed.

Jeg kan hjælpe dig med alle regnskabsmæssige opgaver som:

Billagshåndtering
Bogføring
Betalinger
Debitor- kreditor- og finansstyring
Lønudbetaling- og lønstyring
Momsafregning
Indberetning til SKAT
Kasseafstemning
Månedlige statusmøder
Kvartals- og halvårsbalancer
Årsafslutning og årsregnskab
Rådgivende evalueringsmøder
Budgetlægning og likviditetsstyring
Kvartalsvis korrespondance til pengeinstitut
Klargøring af regnskab til revisor
Selvangivelse

Eller kontakt mig hvis du har brug for anden hjælp.